İş Güvenliği Hizmetleri

İş güvenliği hizmetlerinin temel amacı çalışan, işyeri ve çevresel güvenliği sağlamaktır. Uzman ekibimiz işyeri ortam gözetimi, sonrasında hazırlanan risk analizi ve acil durum eylem planı hazırlamakla görevlidir. Buradaki temel amaç mevcut ve olası tehlike ve riskleri en aza indirmek oluşabilecek acil durumlarda işletme içi güvenliği sağlamaktır.

 

İşyeri Hekimi Hizmetleri

Osgb’mizin bünyesindeki iş yeri hekimleri hem işe giriş hem de aralıklı kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve incelemeler yapar, Operasyonlardan, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan  maruziyetler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların, henüz yakınmalar ortaya çıkmadan saptanması amacıyla aralıklı kontrol muayenelerinin yaparlar.

Yürütülen işyeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve  yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanır.

İşyeri Ortam Ölçümleri

Sağlıklı bir çalışma ortamı için ortam ölçümü oldukça önemlidir. EREN OSGB işyerinde maruziyetinde kalınabilecek gürültü,toz,sıcaklık,basınç,radyasyon gibi koşullarda Toz Ölçümü, Gaz Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Titreşim Ölçümü,  Gürültü Ölçümü gibi ölçümleri yapıp gerekli önlem ve önerilerini ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik çerçevesinde sunmaktadır.

 

İş Ekipmanları Muayenesi

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Belirlenen periyotlarda bu ekipmanların kontrolleri yapılıp işe uygun olup olmadıkları belirlenir. Eksiklikleri ve arızaları belirlenir.

 

Patlamadan Korunma Dökümanı

18.10.2010 tarihinde 18.12.2012’de yürülüğe girmek üzere yayımlanan ancak daha sonra uygulanması önce 31.12.2013 sonra da 1.1.2016 tarihine ertelenmiş olan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hk.Yönetmelik” de aramak gerekir.Bilindiği gibi bu yönetmelik uyarınca Üst Seviyeli Kuruluşlarca hazırlanması gereken Güvenlik Raporu yoğun bir patlayıcı ortam değerlendirme ve korunma önlemlerinin alınması çalışması gerektirmektedir.

 

 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ:

 

İş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerimiz, İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili (İşyeri hekimi,İş güvenliği uzmanı, Diğer sağlık personeli, Risk analizi, Acil durum eylem planı, İş güvenliği eğitimi, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu, Portör muayeneleri, Temel eğitimler)gibi tüm hizmetleri kapsamaktatır

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli görevlendirmek

 

 

 • İlk işe giriş muayeneleri
 • Portör Muayene
 • Sağlık Gözetimi
 • Rehberlik ve Danışmanlık

 

 

Tehlike sınıfına uygun İş güvenliği Uzmanı görevlendirme

 

 • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
 • Risk Analizi
 • Acil Eylem planları
 • Acil Durum tatbikatları
 • Kaza Analiz Raporlarının Oluşturulması
 • Mevcut Durum Analiz Çalışmaları ve Raporlanması
 • İSG yıllık çalışma planları
 • İSG Yıllık değerlendirme raporlar
 • İSG Uzmanları tarafından Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlaması,
 • Dokümantasyon Yapısının Oluşturulması / İyileştirilmesi
 • İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki
 • Mevzuat ve bilgilendirme
 • Rehberlik
 • Danışmanlık Hizmetleri

 

 

2) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMAN HAZIRLAMA HİZMETLERİMİZ

 

3) SAĞLIK TARAMASI HİZMETLERİMİZ

 

 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • HEMOGRAM (TAM KAN)
 • ALT
 • UREA
 • TRİGLİSERİD
 • KOLESTEROL
 • GLU
 • AST
 • ÜRE
 • KREATIN
 • ODYO
 • SFT
 • EKG
 • KAN GRUBU KARTI
 • GAİTA KÜLTÜRÜ
 • GÖZ MUAYENESİ
 • PERİFERİK YAYMA
 • BOĞAZ KÜLTÜRÜ
 • İDRAR

 

4) ELEKTRİKSEL TESİSAT VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ

 

 • TOPRAKLAMA VE ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ
 • ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK KONTROLLERİ
 • YILDIRIM (PARATONER) TESİSAT ÖLÇÜMLERİ
 • YILDIRIM (PARATONER) TESİSAT KONTROLLERİ
 • KAÇAK AKIM RÖLESİ TEST RAPORU
 • YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU (Trafolu Tesislerde ADM EDAŞ Tarafından Zorunlu)

5) ORTAM ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ

 

 • TERMAL KAMERA ÖLÇÜM
 • GÜRÜLTÜ SEVİYE ÖLÇÜM BEDELİ (3 ölçüme kadar)
 • AYDINLATMA SEVİYESİ ÖLÇÜM BEDELİ ( 3 ölçüme kadar)
 • ELEKTROMANYETİK ALAN SEVİYESİ ÖLÇÜM BEDELİ(3 ölçüme kadar)

6) İŞ EKİPMANLARI KONTROL, MUAYENE VE ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ

 

 • KOMPRESÖR
 • HAVA TANKI
 • HİDROFOR TANKI
 • GENİŞLEME TANKI
 • OTOKLAV
 • KALORİFER VE BUHAR KAZANI
 • FORKLİFT VE İŞ MAKİNALARI
 • VİNÇ
 • KULE, MOBİL, TELESKOPİK VİNÇ
 • ASANSÖR